Uppdrag (urval)

Dekanus vid Juridiska fakulteten och medlem av universitetsstyrelsen, Stockholms universitet, 1987 – 1991

Ordförande, Svenska nätverket för europarättsforskning/Swedish Network for European Legal Studies (SNEF), 1996 – 2002, 2010 – 2011 och 2014

Föreståndare, Institutet för Europeisk rätt, Stockholms universitet, 1990 – 2001 och 2006 – 2009

Föreståndare, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt/ Institute for Intellectual Property and Market Law (IFIM), Stockholms universitet, 1975 – 1995

Ordförande, Centrum för kommersiell rätt i Stockholm/Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Ordförande, Svenska Föreningen för Immaterialrätt/Swedish Association for the Protection of Intellectual Property (SFIR), 1974 – 1995

Member of the Scientific and Technical Committee of the Tobacco Fund, European Commission, DG Sanco, 2001 – 2006

Juridisk expert i konkurrensrätt, Näringsdepartementet, 1965 – 1970, 1988 – 1992 och 1993 – 1995

Juridisk expert, Justitiedepartementet, 1974 – 1989

Av regeringen förordnad medlem och expert i ett flertal olika statliga utredningar såsom bl.a:

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙