Professor Ulf Bernitz

Ulf Bernitz, född 28 februari 1936 i Stockholm, död 23 juli 2022 på Drottningholm, var professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Hans expertområden omfattade, utöver europarätt, också civilrätt, speciellt immaterialrätt, marknadsrätt samt avtals- och konsumenträtt. Ulf Bernitz var på många sätt banbrytande inom svensk juridik, inte minst vad gällde marknadsrätt, konkurrensrätt och europarätt. Med sin avhandling anses han ha lagt grunden för den moderna konkurrensrätten i Sverige. Han var också drivande i att introducera europarätten i Sverige och på senare år var han särskilt betydande för europarättens genomslag i Sverige. Han var en mycket produktiv författare och skrev en stor mängd akademiska verk, såväl monografier som läroböcker, artiklar m.m. Han var med och grundade flera av de stora juridiska tidskrifterna i Sverige. Vid sidan av sitt akademiska arbete utförde han också en stor mängd rättsutredningar, expertuppdrag, skiljedomsförfaranden m.m. Han var även aktiv i samhällsdebatten.

Ulf Bernitz avlade jur.kand.-examen vid Stockholms högskola 1959 och blev efter tingsmeritering i Södra Roslags tingsrätt 1960–1962 utnämnd till fiskal i Svea hovrätt 1963. Samma år blev han Master of Comparative Jurisprudence vid New York University. Han blev jur.lic. vid Stockholms universitet 1966 och disputerade 1969 på avhandlingen Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer. Samma år blev han docent i civilrätt och anställdes endast 33 år gammal som biträdande professor vid Stockholms universitet. 

Ulf Bernitz blev professor i civilrätt 1975, professor i civilrätt, särskilt konsument- och marknadsrätt 1980 och professor i europeisk integrationsrätt 1993, allt vid Stockholms universitet, där han var aktiv ända fram till sin död. År 2000 blev han Visiting professor vid King’s College i London. Han var även Senior Research Fellow vid Balliol College, Pembroke College och St Hilda’s College, University of Oxford, samt Director for the Oxford/Stockholm Wallenberg Venture in European Law och Director for the Söderberg Foundation Oxford-Stockholm Venture in European Law, båda baserade vid The Institute of European and Comparative Law, University of Oxford. Han invaldes som utländsk ledamot av Finska Vetenskapsakademien 1988 och som ledamot av Det Norske Videnskaps-Akademi 1995.

Ulf Bernitz var son till advokat Einar Bernitz och hans maka Eva (född Jacobsen) och växte upp på Gärdet i Stockholm. Med sin hustru Annika Lokrantz-Bernitz bosatte han sig på Drottningholm utanför Stockholm. Tillsammans fick de sju barn.


Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙