Ulf Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han är även gästprofessor vid Örebro universitet och Senior Research Fellow vid St Hilda's College, University of Oxford samt Director for the Wallenberg Foundation Oxford/Stockholm Association in European Law, baserad vid the Institute of European Law, University of Oxford.

Du får här inblick i professor Bernitz' pågående verksamhet, en uppställning av samtliga böcker och artiklar han har publicerat, utvalda länkar till EU-rättsrelaterade sidor med mera. Du har här också möjlighet att få kontakt med professor Bernitz. Navigera med hjälp av knappraden till vänster.